Education

Be prepared, is de boodschap voor iedere B-EARS medewerker.

Hiervoor voorzien wij in allerhande trainingen en informatie, gaande van technische info, toegankelijk voor iedereen en specifieke info, enkel toegankelijk voor leden of verantwoordelijke.

Snuister maar door alle volgende pagina's.

Veel studeer, hobby en leesgenot!

ON4WIM Wim en ON4AWM Walter