Tools & Logistics

De toolbox aan kennis en kunde wordt versterkt door de expertise van ieder lid van B-EARS. Het delen van kennis vormt de basis van een vruchtbare samenwerking.

Verschillende items zullen worden aangehaald.

"Voorbereiding is het halve werk".
Dit is ook geldig voor een snelle reactie op een acute situatie.

Hoe onwaarschijnlijk de werkelijkheid ook kan en mag zijn, je kan je steeds voorbereiden.

Antenna

Zonder antenne is het maken van radio-verbindingen onmogelijk. De tools en voorbeelden geven je voldoende info om adequaat en met kennis van zaken een antennen te maken, uit te meten en te gebruiken.

Zonder elektrische energie, zal men geen radio verbinding kunnen maken. Solar power is de uitgelezen vorm om een volledig autonoom systeem op punt te stellen.

Maar "out of de box" oplossingen voor radio-amateurs zijn niet uitbundig voorhanden. De aandachtspunten, studies en mogelijkheden worden uitvoerig besproken.

Windows, Linux, Android en wifi vormen mogelijke operating systemen en tools voor het opzetten van een station.