Tools & Logistics

De toolbox aan kennis en kunde wordt versterkt door de expertise van ieder lid van B-EARS. Het delen van kennis vormt de basis van een vruchtbare samenwerking.

Verschillende items zullen worden aangehaald.

"Voorbereiding is het halve werk". Dit is ook geldig voor een snelle reactie op een acute situatie.

Hoe onwaarschijnlijk de werkelijkheid ook kan en mag zijn, je kan je steeds voorbereiden.

Antenna

Zonder antenne is het maken van radio-verbindingen onmogelijk. De tools en voorbeelden geven je voldoende info om adequaat en met kennis van zaken een antennen te maken, uit te meten en te gebruiken.

Zonder elektrische energie, zal men geen radio verbinding kunnen maken. Solar power is de uitgelezen vorm om een volledig autonoom systeem op punt te stellen.

Maar "out of de box" oplossingen voor radio-amateurs zijn niet uitbundig voorhanden. De aandachtspunten, studies en mogelijkheden worden uitvoerig besproken.

Windows vormt nog steeds één van de basis en meest verspreide operating systemen. Hierop vinden we verschillende software programma's die ons kunnen helpen.

Android, het systeem van Google, vinden we terug op de meeste smartphones. Ook hierop bestaan heel wat tools voor radio amateurs.

Te dikwijls denken we dat onze taak zich beperkt to radio communicatie. Maar ook data communicatie is noodzakelijk en ook daarin kunnen wij het verschil maken.

Dit vrij operating systeem biedt voor de radioamateur heel wat mogelijkheden.